Silný a bohatý kraj
MARIAN JUREČKA

Dáme mladým důvody zůstat
ZDEŇKA BLIŠŤANOVÁ

Jdeme do boje se suchem
HANA VACKOVÁ

Nezradíme seniory a zdravotníky
MARCELA ŠKVAŘILOVÁ

Vyberte nejlepší projekt, jak zlepšit Olomoucký kraj
VÍCE INFORMACÍ >>


S čím jdeme do krajských voleb

Vrátit u nás věci do pořádku znamená hodně práce. Proto jsme se dali dohromady. Spojenci bojují za zodpovědnou, transparentní, protikorupční a neklientelistickou správu Olomouckého kraje. Koalici KDU-ČSL, TOP 09, Zelených a hnutí ProOlomouc tvoří lidé, kteří dělají z kraje dobré místo k životu, ať už pracují ve škole, v ordinaci, ve firmě nebo na radnici, ve Sněmovně či v Senátu. V krajském zastupitelstvu k tomu budou mít možnosti ještě větší.

Spojili jsme se i proto, abychom vyřešili zásadní otázku hospodářské obnovy regionu po epidemii koronaviru. Pomoc nemůže mířit jen k někomu. Peníze, které se drží hlavně v centru kraje, je potřeba dostat také do odlehlých oblastí. I ta nejmenší vesnička musí mít stejná práva jako velká města. Spoléháme přitom i na mladé lidi. Víme, jaké vytvořit podmínky, aby tady chtěli žít s námi.

Chceme takový kraj, který myslí na všechny.

Náš tým

1 - Ing. MARIAN JUREČKA

Dobrý hospodář nežije na dluh. Chci kraj ekonomicky pozvednout, zvýšit zaměstnanost a podpořit oblasti, které jsou kvůli své poloze v nevýhodě.

Pochází z rodiny, která se po generace věnovala zemědělství. Rozhodl se pokračovat v rodinné tradici a přihlásil se na Střední zemědělskou školu v Přerově. Vysokoškolské vzdělání získal na Mendelově univerzitě v Brně – obor rostlinolékařství. Do politiky vstoupil v roce 1999 v barvách KDU-ČSL. Postupná mravenčí práce uvnitř strany mu vynesla post místopředsedy a v roce 2012 i lídra kandidátky KDU-ČSL v Olomouckém kraji. Uspěl, stejně jako v následných volbách do Sněmovny. Přibližně čtyři roky řídil Ministerstvo zemědělství. V lednu 2020 se stal předsedou KDU-ČSL. Hraje na tubu, vystupuje s hudebním tělesem Porta Benefica. Je ženatý a má pět synů. Když může, rád vymění oblek za montérky, pohodlné auto za traktor a vyráží pracovat na pole.

2 - Mgr. Bc. ZDEŇKA BLIŠŤANOVÁ

Chci se zaměřit na propojení všech okresů a dosáhnout toho, aby každá obec v celém regionu, ať už je kdekoli, byla ve vedení Olomouckého kraje vyslyšena a mohla se co nejlépe rozvíjet.

Narodila se ve Staré Červené Vodě na Jesenicku u polských hranic do učitelské rodiny. Vydala se stejnou cestou jako rodiče a po vystudování Univerzity Palackého v Olomouci nastoupila jako učitelka na Základní školu v České Vsi u Jeseníku, kde zůstala přes dvacet let. Posledních sedm let školu vedla. Stabilizovala ji, zastavila pokles počtu žáků a zavedla moderní metody výuky. Když ředitelnu opouštěla, měla škola dvakrát tolik dětí než předtím. V roce 2014 se stala místostarostkou Jeseníku. Zaměřila se hlavně na transparentnost, školství a pomoc seniorům. Ve volbách v roce 2018 ji voliči za práci pro město ocenili. Její hnutí Jeseník srdcem (TOP 09, Zelení a nezávislí kandidáti) tehdy získalo více než 41 procent hlasů a Zdeňka Blišťanová se stala starostkou Jeseníku.

3 - MUDr. MARCELA ŠKVAŘILOVÁ

V kraji se chci zabývat především kvalitou a dostupností zdravotnických služeb, paliativní a domácí hospicové péče.

Narodila se do lékařské rodiny a vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Vždy ji bavil sport, literatura a výtvarné umění. I proto později vedla v Olomouci Galerii V podloubí. Na II. interní klinice pomáhala založit Jednotku intenzivní metabolické péče. Po roce 1989 jí učarovala intervenční kardiologie a významně se zasadila o dostupnost těchto moderních metod pro Olomoučany. Pomáhala také se založením kardiochirurgické kliniky. Je předsedkyní Nadačního fondu Pro srdce Hané, který usiluje o prevenci kardiovaskulárních nemocí. Od roku 2018 působí v olomouckém zastupitelstvu za hnutí ProOlomouc.

4 - Ing. Mgr. HANA VACKOVÁ

Chci prosadit, aby Olomoucký kraj věnoval větší finanční pozornost středním školám, které zřizuje, a ne školám vysokým a soukromým, jak to dělá teď.

Hana Vacková žije dlouhodobě v Olomouci. Pracuje jako středoškolská učitelka na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. Zabývá se širšími souvislostmi vzdělávání a věří, že ze současné krize vyjdou učitelé i žáci obrozeni k větší samostatnosti a kreativitě. Na lidech, kteří ji obklopují, si cení hlavně poctivosti, spravedlivosti a pracovitosti. Je spolupředsedkyní Zelených Olomouckého kraje. Dlouhodobě se zajímá o udržitelnou politiku, z této oblasti nejvíce sleduje téma zazelenění obytných budov a opětovné používání šedé vody.

5 - Mgr. IVO SLAVOTÍNEK

Můj osobní cíl práce pro Olomoucký kraj? Aby mladí lidé neměli důvod od nás odcházet. Chci také zajistit tísňovou asistenční službu pro seniory a připravit kraj na stárnutí populace.

Už od studií na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřuje na problematiku sociální péče o seniory. V roce 1998 se stal ředitelem nového Domu pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici. Práci v sociálních službách považuje celý život za svou původní profesi. V dospívání deset let vedl v Prostějově skautský oddíl, je činovníkem Orla. Je ženatý, má dceru Alžbětu. K jeho hlavním zájmům patří nezávislé cestování, autostopem projel Evropu od Islandu po Ukrajinu. V roce 2006 se stal místostarostou města Velká Bystřice a je jím dodnes. Už dvanáct let zasedá v krajském zastupitelstvu. V roce 2016 jako lídr Koalice pro Olomoucký kraj získal celkově druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů.

6 - Mgr. FRANTIŠEK HORÁK

Desátým rokem jsem součástí vedení třítisícového města a svoji práci dělám s plným nasazením. Nerad o sobě mluvím, raději nechávám za sebou dobře odvedenou práci. Získané zkušenosti bych rád uplatnil nejen v našem městě, ale i v celém kraji.

Pochází z rodiny, kde se nikdo nebál tvrdé práce. S rodiči pracoval v zahradnictví, tam se naučil disciplíně. V roce 1992 složil maturitu v oboru elektrotechnika a při zaměstnání vystudoval Fakultu tělesné kultury na Palackého univerzitě v Olomouci. Vždy mu záleželo na tom, aby všichni měli ty nejlepší podmínky pro život nejen v obci a v kraji kde žijí, ale i v celé naší zemi. Proto se zapojil do regionální politiky. V Kostelci na Hané byl nejdříve zastupitelem, v roce 2010 se stal místostarostou města a o šest let později starostou a krajským zastupitelem. Je členem Komise pro mládež a sport na Olomouckém kraji. V KDU-ČSL vykonává pozici předsedy okresního výboru na Prostějovsku a patří také ke krajskému výboru strany v Olomouckém kraji. 

7 - RNDr. ALEŠ JAKUBEC, Ph.D.

Momentální vedení kraje ve mně vzbuzuje velké obavy o naši budoucnost. Kraj je potřeba řídit transparentně a pro jeho obyvatele. K tomu chci přispět.

Po Střední zemědělské škole ve Vyškově zamířil do Olomouce, kde na Univerzitě Palackého vystudoval učitelství tělesné výchovy a biologie. Po ročním pobytu v USA se na univerzitu vrátil. Na Fakultě tělesné kultury přednáší fyziologii, testuje zdatnost sportovců a zabývá se výzkumem v oblasti pohybové aktivity. Působil v akademických senátech. Vždy se zajímal o veřejné dění. Byl zastupitelem v rodné vesnici Výšovice na Prostějovsku. V Olomouci pracoval jako radní i náměstek primátora pro rozvoj města a životní prostředí. Prosadil například zpracování plánu udržitelné městské mobility a zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. S manželkou vychovávají dceru, které v červnu přibude sourozenec. Volný čas rád tráví aktivně na chalupě, na kole či na horách. V oblibě má i čtení a návštěvu divadla či filharmonie.

8 - Ing. JAN ŠAFAŘÍK

Mým cílem je podpora rozvoje dětí a vzdělávacího systému jako hlavní priority pro budoucnost naší společnosti. A to včetně alternatvních forem.

V mládí se věnoval atletice a dodnes miluje cyklistiku, tenis nebo horské vycházky. Rád si přečte dobrou knihu, což občas vyvažuje jízdou na motorce. Jako vystudovaný ekonom se profesně věnuje marketingu a projektovému řízení v oblasti strojírenství, obranného a bezpečnostního průmyslu. Označuje se za introverta, a proto než něco řekne, má to promyšlené a ví, co chce. Přitahují ho výzvy, a tak dokáže při hrozících konfliktech najít vhodné řešení. S manželkou se těší z tří malých dětí. 

9 - DANIEL ŘEZNÍČEK, M.A.

Kandiduji, abych přispěl k ozdravení naší vysychající krajiny. Chci získat co nejsilnější podporu pro zadržování vody v krajině, výsadby stromořadí a celkového zlepšení zemědělské půdy. Hejtmanství musí vypsat nové programy, které budou zejména obce a zemědělce k těmto opatřením motivovat. Kraj se dnes neangažuje dostatečně.

Vyrůstal v obci Bouzov, do deseti let přímo na hradě. Z tohoto netradičního bydliště si odnesl vášeň pro historii, malebné prostředí Bouzovské vrchoviny ho zase naučilo lásce k přírodě. Po maturitě na Gymnáziu Olomouc-Hejčín odešel do Skotska, kde vystudoval politologii na University of Glasgow. Od svého návratu na Moravu se živí jako překladatel a obchodní zástupce IT firmy. Je pravidelným posluchačem Moravské filharmonie. Rád sportuje, aktivně se věnoval hokeji, fotbalu a kanoistice. Působí v Komisi městské části Olomouc-západ a městské Komisi cestovního ruchu. Je členem krajské rady Zelených. Má pětiletého syna.

10 - Bc. JAN ŽŮREK

Chci pomoci regionální kultuře, aby byla vnímána jako pilíř společnosti, který má zásadní dopad na kvalitu našich životů.

Pochází z Horky nad Moravou. Vystudoval filozofii a divadelní vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci a již během studií se podílel na rozvoji občanského sdružení Divadlo Konvikt (později DW7, o.p.s.), kde je poslední dekádu ředitelem. Pracoval jako dramaturg a produkční na festivalech Letní filmová škola v Uherském Hradišti, Divadelní svět Brno a Divadelní Flora, která se za jeho výrazného přispění stala respektovaným mezinárodním festivalem. V současné době se věnuje zejména fungování Divadla na cucky, za což získal i cenu města Olomouce. Jako expert a hodnotitel na divadlo, tanec a export umění do zahraničí spolupracuje s Institutem umění – Divadelním ústavem či Ministerstvem kultury ČR. Působí také jako mentor pro Skautský institut a Nadaci VIA, vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. V oblasti kulturní politiky se angažuje jako místopředseda Asociace nezávislých divadel ČR a člen kulturní komise Statutárního města Olomouce. Je ženatý, má dceru a dva syny.

11 - Mgr. MATOUŠ PELIKÁN

Kraj je potřeba rozhýbat správným směrem. K rozvoji inovací, podpoře podnikatelů a hlavně k okamžitému zahájení realizace opatření k zadržování vody v krajině. Opakující se sucha jsou pro odpovědné lídry kraje velkou výzvou, kde není na co čekat. 

Po zkušenostech s vedením mladých křesťanských demokratů v Olomouckém kraji působil jako zastupitel a předseda klubu zastupitelů KDU-ČSL v Olomouci. Mandát obhájil v roce 2018 a stal se náměstkem primátora. Na starost dostal majetkoprávní oblast, bydlení, dotace a rozvoj konceptu Smart City neboli chytrého města. Spoluzodpovídá za bezchybné čerpání evropských fondů v Olomoucké aglomeraci, která zasahuje podstatnou část kraje. Zasadil se o to, aby bylo možné začít s opravami chrámu sv. Mořice, olomoucké radnice, baziliky na Svatém Kopečku, Národního domu v Prostějově a připravuje se obnova šternberského hradu. Žije v Olomouci, je ženatý a má syna. Sportuje, cestuje a podniká výlety do hor. Působil jako dobrovolník v Ugandě a poskytoval bezplatné právní služby Charitě v Olomouci.

12 - Ing. Mgr. ALEŠ MATYÁŠEK

Hospodaření s vodou a odpady musí být v rukou obcí a měst, zisky z něj mají sloužit k jejich rozvoji. Naše peníze za strategické služby nemohou mizet v zahraničních firmách. Zlepším i spolupráci kraje s kluby, které se věnují práci s dětmi a mládeží.

Po Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově vystudoval odbornou matematiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po vojně nastoupil v roce 1986 do střediska plavání TJ Gala Prostějov, následně pracoval jako programátor a po sametové revoluci se stal vedoucím výpočetního střediska v Obchodních sladovnách v Prostějově. Od roku 1996 byl 17 let generálním ředitelem společnosti Česko-švýcarská InterInvest Prostějov, která působila v oblasti developingu, obchodu a informatiky. Teď je jednatelem firmy InterInvest Moravia. Od roku 1993 je předsedou Tělovýchovné jednoty Prostějov s více než tisíci členy. Desátým rokem je prostějovským zastupitelem. V komunálních volbách získal druhý nejvyšší počet hlasů. Trénuje žáky Plaveckého oddílu TJ Prostějov a učí na Cyrilometodějském gymnáziu, základní škole a mateřské škole. S manželkou vychoval dvě dcery.

13 - RNDr. JITKA SEITLOVÁ

Olomoucký kraj se propadá mezi nejslabší regiony, chci to změnit. V kraji rozdělované miliardy korun musejí posilovat hospodářství a kvalitu života všech jeho obyvatel. Mými prioritami jsou zdravotní bezpečnost a opatření proti suchu, urychlené dobudování dálniční sítě na Přerovsku a opravy krajských silnic. Je nezbytné nastartovat silný systém soběstačnosti zejména v energetice a produkci potravin. 

Vztah k přírodě, který se formoval v dětství na malém hospodářství prarodičů, se prolíná celým jejím profesním zaměřením. Doktorát přírodních věd získala na univerzitě v Brně, vedla terénní průzkumy a sanace vod, zpracovávala studie pro územní plánování. V roce 1990 byla přijata na Ministerstvo životního prostředí do nových oborů odpadů a EIA, učila na vysokých školách, pracovala v odpadové firmě a řídila referát životního prostředí Okresního úřadu v Přerově. V roce 1996 se stala senátorkou za ODA/KDU-ČSL, po šesti letech mandát obhájila. Pracovala ve výboru Senátu pro životní prostředí, tématu se věnovala i jako zastupitelka kraje za Čtyřkoalici. V roce 2007 ji poslanci zvolili zástupkyní Veřejného ochránce práv. Důvěru pro pozici senátorky (KDU-ČSL/SZ) a do krajského zastupitelstva (Koalice pro OK) získala v letech 2014 a 2016. Od roku 2017 je členkou KDU-ČSL, dva roky je místopředsedkyní krajské organizace.    

14 - Ing. IVO ČEČMAN

Přeji si, aby byl náš kraj řízen férově a kompetentně. Rovné příležitosti a dostupné služby musejí být na Hané i na Jesenicku. Pojďme to spolu dokázat!

Po základní škole v rodném Dubu nad Moravou absolvoval strojní průmyslovku v Olomouci a následně vystudoval VUT v Brně. Poté pracoval deset let v Olomouci jako projektant sklářských pecí ve společnosti PKI-Sklopece. Následně působil jako zástupce kastelána arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, kde měl mimo jiné na starosti i investice a spolupodílel se na rozsáhlé rekonstrukci Květné zahrady a zámku financované z evropských peněz. Od roku 2006 působí nepřetržitě v dubském zastupitelstvu, kde prošel funkcí zastupitele, místostarosty a roku 2014 byl zvolen starostou. S manželkou se starají o tři děti. Ve volném čase se věnuje především poznávání turistických krás Česka, cyklistice a pomáhá s péčí o dubský poutní kostel.

15 - Bc. TOMÁŠ ŠULÁK

Budu prosazovat rovnoprávnost a partnerství venkova s městy na všech úrovních, obnovu krajiny a návrat stromořadí, zeleně a rybníků mezi poli, omezení byrokracie a elektronickou veřejnou správu.

Po studiích politologie a historie na Univerzitě Palackého v Olomouci pracoval v Českém rozhlase a deset let v MF DNES. Od roku 2005 spoluzakládal místní akční skupiny (MAS) a tvořil jejich strategické plány: Partnerství Moštěnka, Moravská cesta (Litovelsko), Region Poodří, Moravský kras, Podhostýnsko, Vizovicko a Slušovicko, Moravská brána (Lipensko). Řídil projekty spolupráce MAS (Kroje našich krajů, Příběhy našich kronik a další). Od roku 2010 je starostou Veselíčka na Přerovsku, souběžně vedl mikroregion Lipensko, dobrovolný svazek obcí a MAS Moravská brána. Sedm let vydával celostátní elektronický zpravodaj pro Spolek pro obnovu venkova a Národní síť MAS. Od roku 2017 je předsedou krajského Sdružení místních samospráv. Má rád přírodu, hudbu, folklor, pořádal festivaly. Má pět synů.

Náš program

SPOLEHLIVÝ V TĚŽKÉ DOBĚ

VOLEBNÍ PROGRAM

Vytáhneme kraj, kam patří. Za čtyři roky postoupíme o tři příčky výš v seznamu všech krajů. Využijeme naplno jeho síly a z jeho bohatství budou mít užitek všichni. Naplno se pustíme do boje se suchem. A dáme mladým lidem důvody tu zůstat. I těm, kdo žijí v geograficky znevýhodněných regionech. Nikoho nenecháme na suchu.

EKONOMIKA

VYTÁHNEME KRAJ, KAM PATŘÍ.

 1. Olomouc – Přerov – Prostějov: silné trojměstí jako inovativní tahoun kraje
 2. Vyrovnáme příjmy, zvýšíme zaměstnanost a podpoříme geograficky znevýhodněné regiony
 3. Za čtyři roky postoupíme o tři příčky výš na seznamu krajů!

BUDOUCNOST

DÁME MLADÝM POŘÁDNÉ DŮVODY TU ZŮSTAT

 1. Z Jeseníka do Olomouce za hodinu – železniční tunel pod Červenohorským sedlem, urychlené dostavění D35
 2. Ze základních škol si půjdou žáci vyzkoušet týdenní praxi na střední školu - tzv. „Švýcarský model“
 3. Kreativní ekonomika a hanácké Silicon Valley – high-tech ekonomika ve spojení s Univerzitou Palackého

ZDRAVOTNICTVÍ A SENIOŘI

NEZRADÍME TY, KDO PEČUJÍ O DRUHÉ

 1. Přispějeme obcím na zubaře a obvodního lékaře
 2. Hodinový vnuk – nastaví televizi, pomůže s počítačem, přimontuje poličku
 3. Linka podpory pro seniory - reálná pomoc pro každého seniora

SUCHO

PODPOŘÍME KAŽDÉHO, KDO POMŮŽE SE SUCHEM

 1. Krajský fond na pomoc obcím pro obnovu mokřadů
  • zřídíme krajského koordinátora na pomoc obcím
  • poskytneme dotace obcím na vykoupení pozemků, na kterých zřídí mokřad, tůně, rybník a zasakovací pásy
 2. Vrátíme stromořadí a vysadíme 3 x 10 000 stromů
  • dotace hospodářům na 10 000 stromů v remízkách a alejích
  • 10 000 stromů vysadí kraj podél silnic
  • dotace obcím na vysazení 10 000 stromů podél cest
 3. Vídeňská modrozelená infrastruktura ve městech
  • budeme dešťovou vodu využívat jako zdroj, solární panely z grantů EU jako zdroj elektřiny pro budovy obecní i soukromé
Naše témata


Mgr. Bc. ZDEŇKA BLIŠŤANOVÁ

Pomozme dětem se rozhodnout, kam zamířit po základní škole. Nejednou se stane, že se žáci ocitnou na střední škole, kde se jim brzy přestane líbit. Třeba je tam přihlásili rodiče nebo jenom neměli správnou představu. Tomu všemu se dá předejít. Ve Švýcarsku už na to přišli. Existuje tam model, kdy jdou žáci základní školy na týden na střední školu, do firmy nebo k řemeslníkovi, aby zjistili, zda je pro ně tohle studijní zaměření, obor nebo povolání vůbec vhodné. Chceme, aby mladí lidé měli možnost prozkoumat různé možnosti svého budoucího rozvoje. Budeme spolupracovat se základními školami a zajistíme, aby žáci vyšších ročníků v průběhu let mohli navštívit různé střední školy, firmy, řemeslníky i práci svých rodičů. Aby jednou mohli dělat práci, která je bude doopravdy bavit a najdou v ní uplatnění.


RNDr. JITKA SEITLOVÁ

V základních hospodářských ukazatelích figuruje Olomoucký kraj na posledních místech mezi kraji v České republice. Domácnostem v regionu například v roce 2018 zůstávalo tak málo peněz (223 438 korun), že se kraj ve srovnání s ostatními umístil třetí od konce. Chci, aby miliardy korun rozdělované v našem kraji posilovaly hospodářství a kvalitu života všech jeho obyvatel. Ne, aby prohlubovaly rozdíly mezi jeho regiony a nalévaly desítky milionů korun do neperspektivních projektů nebo vybrané části prominentů. Nepovažuji například za vhodné se v dnešní ekonomicky nejisté době přidat k podpoře víc jak miliardové investice prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje. Jsem pro rozvoj turismu, ale myslím, že máme lepší možnosti než vynakládat stovky milionů na plavební komory a zdvihadla v projektu s mnoha otazníky.


DANIEL ŘEZNÍČEK, M.A.

Máme v kraji stavět spalovnu odpadu? Není to vůbec nutné. Stačí lépe třídit odpad. Toho dosáhneme stavbou speciální úpravny obsahu černých popelnic. Směsný komunální odpad se v nich zlikviduje ekonomicky a ekologicky efektivněji, než kdyby se měnil na teplo a elektřinu. Vyřešíme tím i komplikace s blížícím se zákazem skládkování. Mechanicko-biologická úpravna funguje tak, že se v ní odpad strojově roztřídí, z papíru a plastu se vyrobí alternativní palivo pro teplárny a těžké zbytky se nechají rozložit procesem kompostování nebo v bioplynové stanici. Výhodou takové stanice jsou třikrát nižší investiční náklady než v případě spaloven. Po sedmi letech provozu je navíc možné ji zavřít, demontovat a rozprodat.

Pro média

TISKOVÁ MLUVČÍ


Mgr. Kateřina Šišková
+420 606 709 868
volebnikancelar@spojenciok.czPřipojte se

ROZŠIŘTE ŘADY DOBROVOLNÍKŮ NAŠÍ KAMPANĚ

 • Chcete se podílet na změně výrazněji než vhozením hlasovacího lístku pro Spojence?
 • Stačí vyplnit kontaktní formulář a my se s vámi dohodneme, jak byste mohli dělat to, co vás baví nejvíc.
 • Může jít o pomoc s roznosem letáků, působení v on-line podobě kampaně a nebo zapojení se do její kontaktní části.
 • Jakékoli spolupráce si ceníme, jako koalice čtyř stran známe její hodnotu.
Chci se zapojit!

Kontakty

KONTAKTUJTE NÁS

Odeslat zprávu

KŘÍŽOVKA

Vyluštěné znění tajenky z křížovky v Listech Spojenců vkládejte zde.

VLOŽIT ODPOVĚĎ


INFORMACE PRO DÁRCE

Číslo výdajového transparentního účtu: 2401798569/2010
Číslo transparentního účtu pro příjem darů: 2501710691/2010

Údaje k příspěvkům na transparentní účet: specifický symbol 751, do zprávy pro příjemce uveďte „dar pro Olomoucký kraj“, pro částky nad 1.000,- Kč musí být vystavena darovací smlouva, prosím kontaktujte v této věci krajskou kancelář KDU-ČSL (kt.olomoucky@kdu.cz; tel 724 285 157)

Děkujeme všem sponzorům a dárcům!


TISKOVÁ MLUVČÍ

Mgr. Kateřina Šišková
+420 606 709 868
volebnikancelar@spojenciok.cz